foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pomyślisz: niemożliwe, wszystkie szkoły są takie same. Nasza szkoła NIE. Dlaczego? Bo kiedy ktoś z nas, nasz uczeń ma problem, przeżywamy to wspólnie, staramy się wspierać, pomóc, nie ma dla nas drzwi zamkniętych – wszystkie otwieramy.Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, a przekonasz się, że to prawda.

Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna w KatowicachKlasy dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

We wrześniu 2011 r. w naszej szkole otwarta została

Czytaj

Sala SI

Terapia integracji sensorycznej: ž ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. ž nie uczy się w niej dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Read More

XI Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Nasza szkoła jest placówką wspierającą XI Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

więcej

Gabinet psychologa

Psychologiem szkolnym jest p. Barbara Ferda - to u niej każdy uczeń może uzyskać wsparcie i pomoc. P. Basia nikogo nie zostawi w potrzebie. Zawsze chętnie wysłucha uczniów i doradzi w każdej sytuacji

więcej

 

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie!

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że do chwili obecnej rozmowy pomiędzy Rządem, a stroną związkową nie przyniosły rozstrzygnięcia,  w związku z czym pracownicy pedagogiczni podtrzymują wolę przystąpienia do akcji strajkowej. Jak informowałam wcześniej szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze zgodnie z godzinami pracy świetlicy szkolnej. W szkole bez zakłóceń będzie funkcjonowała stołówka. 

 

Z poważaniem

Elżbieta Ślęzakiewicz,  dyrektor szkoły 

 

 

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie!

Dyrektor szkoły przekuje Państwu treść pisma Śląskiego Kuratora Oświaty skierowanego do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznowychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

$1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

$2.     Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

$3.     § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

$4.     Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

$5.     Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

$6.     Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z pismem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz informacją MEN w związku ze strajkiem - pobierz

Drodzy Rodzice

Informujemy, ze w dniach 14 – 20 marca  2019 roku przeprowadzono wśród pracowników szkoły referendum strajkowe organizowane przez  ZNP. Za strajkiem opowiedziało się 98 % pracowników biorących udział w referendum.

Może się zdarzyć, że będzie to strajk ciągły. W dniu 8.04.2019 szkoła podejmie wszystkie możliwe kroki w celu zapewnienia opieki dzieciom. Prosimy jednak rodziców o zorganizowanie opieki dla swojego dziecka.

Jeżeli strajk obejmie formę okupacyjną szkoła będzie nieczynna ( nie będzie możliwości wejścia na jej teren).

O wszelkich krokach będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej, można również jak zawsze kontaktować się z wychowawcami klas i ze szkołą.

Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. Z góry dziękujemy.

Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski – to hasło przyświeca nam w szkole szczególnie 2 kwietnia, gdy obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. I rzeczywiście tego dnia w naszej Sześćdziesiątce było niebiesko – na korytarzach, na szybach okien, na boisku – gdy puszczaliśmy w niebo błękitne balony z helem. Jedliśmy niebieskie lody, galaretkę, babeczki przygotowane przez mamy i fantastyczny niebieski tort, który dostaliśmy w prezencie od jednej z mysłowickich cukierni! Obchody tego dnia rozpoczęliśmy od rana podejmując niezwykle miłych, ważnych dla naszej szkoły i szacownych gości, którymi byli Wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń- Trzęsimiech, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Sławomir Witek. Uroczystość uświetniona została przez uczniów przedstawieniem Pinokio według oryginalnego pomysłu i w reżyserii pani Doroty Zdanek. A że jesteśmy szkołą bez wątpienia utalentowanych dzieci, otrzymaliśmy gromkie brawa. Potem było jeszcze lepiej… Naszą szkołę odwiedził najprawdziwszy iluzjonista ze swoim spektaklem sztuczek! Wszyscy bawili się świetnie i w doskonałych humorach wrócili na lekcje. Jedyną wadą 2 kwietnia jest to, że jest tylko raz w roku :) :) :) Fotogaleria

 

Licznik odwiedzin

916440
Today
All days
726
916440

2019-12-05 18:22

Facebook

 

2019 Copyright Szkoła Podstawowa nr 60 w Katowicach Rights Reserved