foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pomyślisz: niemożliwe, wszystkie szkoły są takie same. Nasza szkoła NIE. Dlaczego? Bo kiedy ktoś z nas, nasz uczeń ma problem, przeżywamy to wspólnie, staramy się wspierać, pomóc, nie ma dla nas drzwi zamkniętych – wszystkie otwieramy.Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, a przekonasz się, że to prawda.

Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna w Katowicach

METODA DOBREGO STARTU

Pierwowzorem Metody Dobrego Startu była francuska metoda Bon Depart (czyli dobry odjazd, start). W pierwszej wersji miała służyć rehabilitacji osób z nabytymi zaburzeniami ruchowymi. Następnie została przystosowana do pracy z dziećmi jako etap wstępny nauki czytania i pisania. Dla potrzeb szkolnictwa w Polsce Metoda Dobrego Startu adaptowana została przez panią dr hab. Martę Bogdanowicz latach 60-tych. Obecnie istnieje wiele jej

kolejnych modyfikacji.
Stosuje się ją w terapii i w profilaktyce w odniesieniu do dzieci, których rozwój jest zaburzony usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje, oraz w stosunku do dzieci
o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym aktywizując ten rozwój. Jest to więc metoda rehabilitacji psychomotorycznej i zarazem metoda stymulowania rozwoju psychomotorycznego.
Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

Czytaj więcej...

METODA TOMATISA

stymulacja audio – psycho – lingwistyczna

metoda przeznaczona dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi

dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej;

 

I. WPROWADZENIE.

Historia Metody Tomatisa.

Profesor Alfred Tomatis był francuskim otolaryngologiem, synem znanego śpiewaka operowego. W latach 40 – tych  prowadził on badania nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową i językiem.

Wykonując badania audiometryczne u pracowników fabryki amunicji stwierdził, że u wielu z nich występuje pohałasowe uszkodzenie słuchu. Uwagę Tomatisa zwrócił fakt, że osoby te często zgłaszały problem z głosem.

Ponieważ był synem znanego śpiewaka, badał również kolegów ojca i stwierdził, że u śpiewaków operowych występują podobne uszkodzenia słuchu do tych, które wykrył u robotników fabrycznych. Na podstawie wieloletnich obserwacji wykrył, że bezpośrednią przyczyną zaburzeń głosu u pracowników fabryki jak i u śpiewaków operowych był niedosłuch. Osoby z uszkodzonym słuchem nie były w stanie dobrze kontrolować swojego głosu.

czytaj więcej

Jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent, w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie .Uważa się, że większość z nas wykorzystuje możliwości mózgu tylko w 5%. Trening EEG Biofeedback zwiększa to wykorzystanie nawet do 25-30%. EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu pacjenta dochodzi do niego za pośrednictwem sygnału EEG.

Czytaj więcej...

Licznik odwiedzin

762088
Today
All days
251
762088

2019-09-19 04:24

Facebook

 

2019 Copyright Szkoła Podstawowa nr 60 w Katowicach Rights Reserved