foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pomyślisz: niemożliwe, wszystkie szkoły są takie same. Nasza szkoła NIE. Dlaczego? Bo kiedy ktoś z nas, nasz uczeń ma problem, przeżywamy to wspólnie, staramy się wspierać, pomóc, nie ma dla nas drzwi zamkniętych – wszystkie otwieramy.Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, a przekonasz się, że to prawda.

Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna w Katowicach

PROGRAMY AKTYWNOŚCI MARIANNY I CHRISTOPHERA KNILLÓW

Programy Aktywności zostały stworzone przez małżeństwo Mariannę i Christophera Knillów. Pracując przez wiele lat z osobami niepełnosprawnymi, doszli oni do przekonania,
że odpowiednio skonstruowany program terapeutyczny jest w stanie obudzić inicjatywę nawet w osobach najgłębiej upośledzonych, a więc najbardziej wycofanych. Oparli się
na założeniu, że najważniejszym kanałem sensorycznym jest skóra. Dotyk jest bowiem pierwszym wrażeniem, jakiego doznajemy. Od wrażliwości dotykowej zależy umiejętność nawiązania kontaktu z otoczeniem. Ten  jest z kolei podstawą kształtowania się kolejnych umiejętności w tym – jakże istotnej – komunikacji.

Wczesna komunikacja między niemowlęciem, a dorosłym wyraża się właśnie poprzez dotyk. W swoich Programach Aktywności autorzy skojarzyli ruch i dotyk ze specjalnie skomponowaną muzyką. Wykonując przy muzyce określone ćwiczenia, dziecko uczy się odczuwania własnego ciała i otwiera się na doznania dotykowe z otoczenia.

 

Program Aktywności składa się z sześciu części:

       Programu Wprowadzającego;

       Programu Specjalnego dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową;

       Programu Pierwszego, koncentrującego się na ćwiczeniach górnej partii ciała;

       Programu Drugiego, koncentrującego się na ćwiczeniach dolnej partii ciała;

       Programu Trzeciego wymagającego od uczestnika większej sprawności i koordynacji ruchowej, a także uwagi;

       Programu Czwartego – najtrudniejszego – gdzie dużą rolę odgrywa już własna inicjatywa dziecka (np. taniec)

Podczas realizacji wszystkich programów każdy ruch dziecka wspierany jest przez specjalny akompaniament muzyczny, będący sygnałem konkretnej aktywności. Zadaniem muzyki jest stymulacja uwagi, a także stwarzanie korzystnych podstaw do uczenia się. Dziecko zapamiętuje kolejne sekwencje sygnałów muzycznych, co sprawia, że dotyk terapeuty jest dla niego przewidywalny. Taka rytualizacja aktywności jest dla dziecka źródłem poczucia bezpieczeństwa.

Wykorzystywane w tej metodzie sygnały muzyczne odzwierciedlają rytm i charakter każdej czynności. Ważnym elementem realizacji programów jest świadome i aktywne używanie głosu przez terapeutę, który słowami i intonacją zachęca dziecko do podjęcia danej aktywności. Tę samą rolę ma pełnić fizyczne wsparcie (kiedy dziecko jest oparte plecami
o terapeutę) lub kontakt wzrokowy.

Programy podstawowe skupiają się kolejno na odczuwaniu poszczególnych części ciała poprzez różne aktywności, wymagają od dziecka większej ruchliwości, koordynacji
oraz świadomości społecznej.

Programy Knillów mogą być stosowane jako metoda:

       Przywracająca doznania zmysłowe trenowane w życiu płodowym, służące poznaniu własnego ciała i umożliwiające kontakt z otoczeniem (Olechnowicz 1988),

       Pobudzająca dzieci głębiej upośledzone do aktywności i współdziałania,

       Aktywizująca dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,

       Diagnostyczna i usprawniająca w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijające się,
z trudnościami w nauce,

       Porządkująca zachowanie dzieci niedostosowanych społecznie.

Program wprowadzający – 8 minut.

       Kołysanie

       Wymachiwanie rękoma

       Pocieranie dłoni

       Klaskanie

       Głaskanie głowy

       Głaskanie brzucha

       Relaksacja

Program I – 15 minut.

       Kołysanie

       Wymachiwanie rękoma

       Zginanie i rozprostowanie rąk

       Pocieranie dłoni

       Zaciskanie i otwieranie dłoni

       Pocieranie dłoni

       Zaciskanie i otwieranie dłoni

       Ruchy palców

       Klaskanie

       Głaskanie głowy

Program II – 15 minut.       

       Kołysanie

       Klaskanie

       Głaskanie brzucha

       Głaskanie ud

       Głaskanie kolan

       Głaskanie palców u nogi

       Wiosłowanie

       Pocieranie stóp

       Poruszanie palcami u stóp

       Poruszanie nogami

       Leżenie na plecach

       Obracanie się z pleców na bok

       Obracanie się z pleców na brzuch

       Relaksacja

Program III – 20 minut.

       Leżenie na brzuchu

       Leżenie na plecach

       Obracanie się z pleców na brzuch

       Poruszanie nogami

       Czołganie się na brzuchu

       Raczkowanie

       Klęczenie i spacerowanie na kolanach

       Upadanie z pozycji klęczącej

       Odpychanie i przyciąganie

       Relaksacja

Program IV – 20 minut.

       Leżenie na brzuchu

       Leżenie na brzuchu i mruganie oczyma

       Leżenie na plecach z rękoma wokół karku

       Poruszanie nogami (jazda rowerem)

       Odbijanie się na siedzeniu

       Ślizganie się na siedzeniu

       Podnoszenie się i stanie bez ruchu

       Podnoszenie ramion – jednego a potem obu jednocześnie

       Podnoszenie jednocześnie jednej ręki i jednej nogi

       Stawanie przed kimś

       Podbieganie do – odbieganie od

       Spacerowanie – szybko i delikatnie

       Spacerowanie – wolno i ciężko

       Spacerowanie – wolno i delikatnie

       Dwa i dwa (znajdź partnera)

Programy Aktywności przeznaczone są do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnym poziomie rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego. Nie są traktowane jako pełna
 i jedyna strategia edukacyjna. Niejednokrotnie pełnią natomiast funkcję bazy, na której można zbudować most, otwierający osobie zagubionej drogę do świadomego kontaktu
z otoczeniem i sprawne w tym otoczeniu działanie.

 

 

Opracowała: Anita Wieloch

 

 

 

Licznik odwiedzin

762126
Today
All days
289
762126

2019-09-19 04:44

Facebook

 

2019 Copyright Szkoła Podstawowa nr 60 w Katowicach Rights Reserved